Pinceállomás

A Kaposvári Villamossági Gyár ELMŰ igényére alakította ki épített házas transzformátor-állomások létesítésére és rekonstrukciójára alkalmas berendezéseket és elrendezéseket.

A kialakított elrendezés modulszerűen alkalmazható az épületek eltérő adottságaihoz.

Igények szerint 3 mezős vbv vagy 4 mezős vbvv elrendezésű primer, és 4-10 leágazású szekunder berendezés alakítható ki, max. 1000 kVA-es 11/0,4 kV-os transzformátorok üzemeltetésére.

A megoldás előnye, hogy a berendezések cseréje

  • közterület-foglalás nélkül,
  • 6-8 órás egyszeri fogyasztói áramellátás kieséssel,
  • a külső környezet zavarása nélkül,
  • a normál üzemvitel szinte azonnali visszaállásával történhet.

Az elrendezés kialakítása a felújítás és üzemeltetés legkedvezőbb feltételeinek és a változó telepítési helyek figyelembevételével történt.

Egy jellemző alaprajzi elrendezés hosszmetszete látható az 1. ábrán, az NF-oldali nézetet a 2. ábra szemlélteti.

Az alaprajzi elrendezés mutatja be, miként alakul át a 3 oldalfal mellett elhelyezett hagyományos épített házas elrendezés a rekonstrukció során egy kvázi kompakt transzformátorállomássá.

Látható, hogy a kábeleket a faltól kb. 2 méterrel meg kell hosszabbítani, és ez gyorsan csak a padozatra fektetve lehetséges, ami botlásveszélyt idézne elő.

Ezt a problémát oldják meg a berendezések köré telepített 200 mm magasságú dobogó elemek.

A dobogó tipizált alapmoduljának mérete 1240x620 mm. 14 db ilyen modulból alakul ki az 1. ábra szerinti elrendezés, amely biztosítja a berendezések megfelelő kezelhetőségét.

A helyiség méreteitől függően eltérő méretű dobogók alkalmazása is szükségessé válhat.

Az egyszerű összeépíthetőség érdekében ezen dobogók egyik mérete mindig 1240 mm, ill. 620 mm értékre választandó.

Tanusítványaink